Yrkesförare

TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) har tagit fram en nationell valideringsmodell.

TYAs valideringsmodell följer den nationella struktur som Valideringsdelegationen lämnade till regeringen i december 2007 och det underlag som Yrkeshögskolemyndigheten tillsammans med branschexperter har arbetet fram under 2016.

Modellen inleds med en egen självskattningsdel, varefter en kompetenskartläggning följer.

Transportkompetens.se finns hela modellen beskriven.

I Dalarna erbjuder YrkesAkademin möjlighet till validering för den som har transportkompetenser.

Efter avslutad validering kan kompletterande utbildning erbjudas.

Kontaktperson i Dalarna:
Jenny Wall
jenny.wall@ya.se
070-8634628