Valideringsdelegationen

Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.
I delegationen finns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Läs mer:
http://www.valideringsdelegation.se/