Universitets- och högskolerådet (UHR)

Bedömning av utländsk utbildning
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en ny myndighet som startade 1 januari 2013.
Ett av myndighetens uppdrag är att arbeta med, Bedömning av utländsk utbildning. Du som har en utländsk utbildning vänder dig därför bäst till UHR och deras hemsida för vidare information om hur du ska gå tillväga för att få din utbildning bedömd.

Reglerade yrken
I svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom vissa yrken, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. På Universitets och högskolerådets hemsida finns en detaljerad lista över vilka yrken som är reglerade och behöriga myndigheter.

Läs mer:
https://www.uhr.se/