Samverkansparter

Här nedan presenterar vi företag och organisationer som vi på olika sätt samarbetar med för att utveckla valideringsarbetet i Dalarna.
Är du intresserad av att samarbeta med oss, kontakta oss här.

AME-enheter i Dalarna
Arbetsförmedlingen
Besöksnäringscollege
Blekinge Validering
BYN
Coompanion Gävleborg
DalaWux
FB-Regionen
Finsam
Folkhögskolor i Dalarna
Handelsrådet
Högskolan Dalarna
IUC
MYN
Region Dalarna
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Skolverket
Skåne regionen Valle
STAR
UHR
Utbildning Hotell och Restaurang
Valideringscentrum Gävleborg
Valideringsdelegationen
ValideringVäst
Vård och Omsorgs College
Yrkeshögskolan