DalaValideringscentrum

Den 1 augusti 2017 startade verksamheten Dala Valideringscentrum/DVC. DVC arbetar på uppdrag av samtliga dalakommuner via huvudmannen Malung-Sälens kommun. Vi har vår lokal i Dalarna Science Park i Borlänge.

Dala Valideringscentrum/DVC är en regional stödstruktur som skall skapa ökade förutsättningar för en effektiv och välfungerande validering av reell kompetens i Dalarna. DVC har till uppgift att hålla samman det operativa arbetet kring validering i Dalarna. En tydlig ambition är, att med övriga berörda parter, utveckla samarbeten och processer som bättre bidrar till länets behov av strategisk kompetensförsörjning för enskilda individer samt offentliga och privata arbetsplatser. Utgångspunkten är en tydlig koppling mellan individens och arbetsmarknadens behov.

Mål för DalaValideringscentrum

  • Aktivt arbeta för etablering av gemensamma processer, verktyg och modeller för validering av vuxna i Dalarna
  • Aktivt arbeta för en ökad samverkan mellan aktörerna på lokal och regional nivå i Dalarna
  • Aktivt arbeta för en förbättrad uppföljning av valideringen i Dalarna
  • Aktivt arbeta för en ökad kunskap och kompetens kring validering bland kommunerna i Dalarna
  • Skapa förutsättningar till att fler människor i Dalarnas kommuner blir validerade

Kontaktinformation
Ta gärna kontakt med oss om du har frågor kring vår verksamhet eller om du vill diskutera hur ni kan utveckla valideringsarbetet inom er region eller kommun.