Om Kommunal vuxenutbildning

Inom kommunal vuxenutbildning valideras reell kompetens inom allar utbildningsformer, d.v.s. grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
I Dalarna samarbetar vi när det gäller gymnasial vuxenutbildning.
Valideringen inom vuxenutbildningen sker mot Skolverkets kursplaner och kan ge betyg efter prövning.
Betygen kan ge individen möjlighet att komma ut i arbetslivet, men betygen kan även användas i ett slutbetyg eller i en gymnasieexamen och ge möjligheter till högre studier.

Validering kan vara aktuellt för individer som är antagna till en utbildning, och som redan har vissa förkunskaper som motsvarar hela eller delar av innehållet i utbildningen.

Läs mer om den kommunala vuxenutbildningen i Dalarna:
http://www.dalawux.se