Om Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens valideringar
Här kan du söka på Arbetsbetsförmedlingens valideringar inom olika yrkesområden. Valideringen genomförs av leverantörer som har avtal med oss. Utöver de yrkesområden som finns idag kommer Arbetsförmedlingen successivt upphandla validering inom fler branscher.

Hur går en validering till?
När du valideras får du visa dina yrkeskunskaper för ett specifikt yrke. Leverantören avgör om du uppfyller kunskapskraven enligt branschens krav och ger dig i så fall ett intyg, betyg eller certifikat. Detta kan du sedan använda i ditt arbetssökande eller om du vill gå en kompletterande utbildning. Tillsammans med din arbetsförmedlare gör du en ny planering för nästa steg.

Vill du validera dina yrkeskunskaper?
För att få delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att validering är rätt tjänst för dig.

Hur lång är en validering?
När du har valt leverantör kommer Arbetsförmedlingen boka första lediga plats. Din validering pågår tills leverantören har avgjort om du uppfyller kunskapskraven – det kan ta allt från några dagar upp till några veckor.

Läs mer:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Validera-din-kompetens.html