Maskinförare

På nationell nivå står BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) för nationella riktlinjer då det gäller validering inom anläggningsbranschen. Certifierade yrkesbedömare i Dalarna är Yrkesakademin (YA), YA validerar inom lastmaskinförare, grävmaskinförare och grävmaskinförare, anläggning.

Vid validering används en nationell modell vilken synliggör både praktiskt- och teoretiskt kunnande. Efter validering utfärdas ett valideringsintyg av den godkända valideringsutföraren där det framgår vad personen kan och vilka grunderna har varit för valideringsutförarens bedömning.

I vissa fall rekommenderas kompletterande utbildning antingen i form av formell vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen för att komplettera med de delar som saknas i utbildningen. Vid en eventuell anställning ligger valideringen som grund för utfärdande av utbildningsbok. Efter genomförd utbildning samt slutförd lärlingstid så utfärdar sedan BYN ett Yrkesbevis.
I andra fall kan erkännandeintyg utfärdas efter avslutad validering. Erkännande intyg utfärdas av BYN.

YA validerar enskilda individer utifrån individens behov, som är identifierat hos Arbetsförmedlingen eller företagaren. Vid behov av kompletterande utbildning återkopplas till Arbetsförmedlingen eller företaget. Arbetsförmedlingen får en utbildningsplan för individen. Företaget kan köpa kompletterande utbildning av BYN.

Valideringen genomförs på YA´s anläggning mellan Falun och Borlänge. För den som behöver visst språkstöd finns även sådan resurs att tillgå på plats.

Kontaktperson Yrkesakademin i Dalarna:
Hans Källström, telefon 023-585 92, e-post: hans.kallstrom@ya.se
Mer information: ya.se
Kontakt BYN: http://www.byn.se/validering