Målare

Måleribranschens certifierade utförare av validering i Dalarna finns på Hushagsgymnasiet i Borlänge. Skolan vailderar enligt Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) nationella branschmodell.

Modellen innebär att validanden visar sina kompetenser både praktiskt och teoretiskt.
Validanden genomför en självskattning av sina kompetenser, därefter besvaras teoretiska frågor. Yrkesläraren bedömer därmed om en validering är lämplig eller om validanden behöver skaffa sig mer kunskap antingen genom arbetslivserfarenhet eller utbildning.

Valideringen som följer tar mellan 1-15 dagar, beroende på validandens kompetens.
Under processen dokumenteras arbetet av bedömaren, både skriftligt och genom bilddokumentation. Branschmodellen följer såväl gymnasieskolans kursplaner inom ämnet måleri som måleribraschens utbildningsplan för lärlingar. Validanden får efter avslutad validering ett valideringsintyg. Validanden kan få tillgodoräkna sig utbildningstimmar efter att resultatet redovisats till MYN.

Kontaktperson i Dalarna:
Johan Parten
E-post: johan.parten@edu.borlange.se
Telefon: 070-370 83 10

Kontakt MYN: http://www.malare.nu/MYN/Kontakt/