Hotell- & Restaurang

Hotell och restaurangbranschens validering – UHR (utbildningsrådet för hotell och restauranger).

Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering.

Den används inom fyra yrken:

  • Kock
  • Servering
  • Hotellreception
  • Hotellkonferens

Man kan:

  • validera sina yrkeskunskaper och få branschens intyg och vad man eventuellt behöver komplettera för att få ett yrkesbevis, en gesäll
  • validera sig för gesäll (yrkesbevis)
  • eller validera sina kunskaper i vissa kurser inom gymnasieskolans HT- och RL-program.

Certifierade yrkesbedömare utför valideringen på av UHR godkänd arbetsplats. Se UHR, nu/hitta yrkesbedömare för respektive ort på yrkesbedömar-kartan. Kontakta yrkesbedömare direkt eller UHR utbildning.

Fas 1 (en dag) Kartläggning av kompetensen för bedömning om nästa steg
Kartläggningen tar fyra till sex timmar och görs av en yrkesbedömare i samtal med den som ska valideras (en dag)

Fas 2 (Max 10 dagar) Kompetensbedömning för att få branschens intyg
Yrkesbedömaren ska nu bedöma validandens praktiska handlag, yrkeskompetensen. Denna fas resulterar i kompetensintyg och eventuellt underlag för behov av komplettering. Dessa intyg utfärdas av UHR utbildning.
Kostnader informeras på UHR.nu

Arbetsförmedlingen har upphandlat validering av kock och servering. Om valideringen visar på behov av komplettering kan Arbetsförmedlingen erbjuda rekommenderade insatser.

Dalarna
I Dalarna finns flera yrkesbedömare inom kockyrket och serveringsyrket. De validerar mot fas 2 för anställningsbarhet och mot fas 3 för betyg. Yrkesbedömare kan kontaktas direkt för frågor och samarbeten. Hitta kontaktuppgifter på UHR:s yrkesbedömar-karta http://uhr.nu/hitta-yrkesbedomare

Övrig information
Övrig information om branschens validering finns på www.uhr.nu

Frågor om validering ges också av verksamhetschefen för hotell och restaurangbranschens validering
Anna Ålund, Verksamhetschef UHR utbildning
Tel 08-762 74 30
anna.alund@uhr-utbildning.se
www.uhr.nu