Valideringsguiden

Så fungerar validering inom kommunal vuxenutbildning (se video ovan).

Klicka på rubrikerna nedan så hittar du mer information.

Valideringsguide

Vad är validering?

De flesta har kunskaper och kompetenser som inte är dokumenterade i t.ex.intyg, betyg eller certifikat. Att validera kunskaper handlar om att ta reda på vad en person faktiskt kan och synliggöra dessa samt ge dem ett värde genom t.ex intyg, betyg eller certifikat. Definition: "Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats" Alltså, mycket av vad du kan har du lärt dig i arbetslivet, på fritiden, i hemmet, genom föreningsverksamhet m.m. Genom validering kan du få papper på vad du kan.

När kan validering vara lämpligt?

  • Inför studier
  • I relation till arbetslivets krav
  • För att anpassa en utbildning efter individens behov
  • Vid omställning
Kanske saknar du den formella behörighet (t.ex. betyg i kurser som behövs för behörighet) men genom ditt arbetsliv, dina fritidsaktiviteter, utlandsvistelser m.m. har du lärt dig saker som kan vara jämförbara med den formella kunskapen som efterfrågas. Du kan validera din reella kompetens, det vill säga, synliggöra din faktiska kunskap. Ex. Du ansöker en högskoleutbildning där betyg i engelska 6 är ett formellt behörighetskrav, du saknar betyg i kursen, men har arbetat utomlands och därigenom tillägnat dig tillräckliga kunskaper, d.v.s. reell kompetens.
Om du är arbetslös kan det vara värdefullt att få kunskaper och kompetenser synliggjorda. I ditt arbetsliv, dina fritidsaktiviteter, utlandsvistelser m.m. har du lärt dig saker som inte finns dokumenterade. Genom att validera dina kunskaper underlättar det för arbetsgivare att se om du har papper på den kompetens de efterfrågar. Arbeten förändras över tid, kraven på yrkesroller kan öka. Den som har arbetat länge på en arbetsplats har lärt sig mycket som inte finns dokumenterat. Även här är validering av reell kompetens till nytta.
Validering kan vara aktuellt för individer som är antagna till en utbildning, och som redan har vissa förkunskaper som motsvarar hela eller delar av innehållet i utbildningen. Validering kan användas som ett verktyg för att synliggöra, värdera och formellt dokumentera de här förkunskaperna - för att avgöra om och eventuellt hur utbildningen kan anpassas till individen. Resultatet kan exempelvis bli att individens utbildningstid kan kortas.
Ibland förändras arbetssituationen och du kan behöva söka ett annat arbete. Det du lärt dig under ditt arbete är värdefullt men kanske inte synliggjort. Därför kan en validering av dina kunskaper betyda att dina chanser till ett annat arbete ökar.
Du kan söka jobb eller studier utan betyg. Arbetsgivare och skolor kan anställa eller anta utan betyg. Beroende på vem du är och vad du har för behov inom validering kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här finns en valideringsguide som hjälper dig att hitta rätt myndighet. http://www.valideringsdelegation.se/valideringsguide-vart-ska-jag-vanda-mig/