Valideringsguiden – Arbetsförmedlingen

En handläggare på arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att få dina yrkeskunskaper validerade, genom sin upphandlade aktörer inom validering.
Aktörerna arbetar efter branschmodeller och validerar mot anställningsbarhet. Efter validering kan du få ett intyg eller certifikat som intygar att du har kunskaper som motsvarar vad arbetsgivare efterfrågar.
Ibland räcker inte kunskaperna, utan man får komplettera med utbildning. Utbildningen kan ske via arbetsförmedlingen eller kommunal vuxenutbildning.
Handläggaren kan också hjälpa dig att få kontakt med en studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning.