Ordlista

Hämtad från En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och Validering i högskolan -för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU:2018:29).