Bygg

Byggutbildning Star i Dalarna AB är byggbranschens eget utvecklings- och utbildningsföretag. Företaget startade 1996 och ägs av Stiftelsen STAR Byggutveckling. Vår mission är att rusta byggbranschen för framtiden – oavsett hur den ser ut.

På nationell nivå står BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd) för nationella riktlinjer då det gäller validering inom byggbranschen.

Certifierade yrkesbedömare i Dalarna är Byggutbildning Star. Star validerar inom husbyggnad, dvs träarbetare, betongarbetare, murare och plattsättare. Vid validering används en nationell modell vilken synliggör både praktiskt- och teoretiskt kunnande. Efter validering utfärdas ett valideringsintyg av den godkända valideringsutföraren där det framgår vad personen kan och vilka grunderna har varit för valideringsutförarens bedömning. I vissa fall rekommenderas kompletterande utbildning antingen i form av formell vuxenutbildning eller via en traditionell lärlingsanställning för att komplettera med de delar som saknas i utbildningen. Vid en eventuell anställning ligger valideringen som grund för utfärdande av utbildningsbok. Efter genomförd utbildning samt slutförd lärlingstid så utfärdar sedan BYN ett Yrkesbevis. I andra fall kan erkännandeintyg utfärdas efter avslutad validering. Erkännande intyg utfärdas av BYN.

Byggutbildning Star validerar enskilda individer utifrån individens behov, som är identifierat hos Arbetsförmedlingen eller företagaren. Vid behov av kompletterande utbildning återkopplas till Arbetsförmedlingen eller företaget. Arbetsförmedlingen kan då hänvisa till arbetsmarknadsutbildning eller yrkesintroduktionsanställning. Företaget kan köpa kompletterande utbildning av BYN.

Kontaktperson på Byggutbildning Star Dalarna är:
Mats Eriksson, telefon: 070-109 42 16,
E-post: mats.eriksson@byggstar.se
Hemsida: http://byggstar.se/arbetsmarknad/validering/
Kontakt BYN: http://www.byn.se/validering