Om bransch

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.
Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning. Ytterligare information om nationellt vedertagna branschmodeller kommer att publiceras inom en snar framtid. Källa

Branschmodeller
Det finns ett antal olika branschmodeller för validering.
För att se de aktuella branschmodellerna följ länken till MYHs sida.

Läs mer:
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/For-dig-som-vill-genomga-en-validering/