Vård- och omsorg

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats.
Valideringen sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekurserna i Vård- och Omsorgsutbildningens ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav.

Vad leder valideringen till?
Resultatet av en validering kan innebära att du får papper på din kompetens .
Validering av kompetens ökar din anställningsbarhet och kan ge kortare utbildningstid och därmed kortare väg till nya arbetsuppgifter och/eller fortsatta studier.

För vem passar validering?
Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom Vård- och omsorg kan  validera din kompetens .

Hur går valideringen till?
Du kontaktar studievägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun. Här görs en första kartläggning av dina tidigare studier och erfarenheter.  

Du får sedan träffa en valideringsansvarig Vård- och Omsorgslärare som gör en fördjupad kartläggning utifrån de kurser du önskar validera. Varje kurs har kursmål som är nationella och av skolverket bestämda.

Efter avslutad validering kan  du få ett intyg som bekräftar den kunskap/kompetens du har i den kurs du validerar

Önskar du betyg i kurs/kurser, genomgår du en prövning . Du får av valideringsansvarig en validerings studiehandledning som är guide inför prövning.  Prövningen kan innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Valideringsstart
Kontinuerligt

Tidsåtgång för validering, hur lång tid tar det
Tillsammans med läraren upprättas en individuell valideringsplan.

Kostnad för individ
Valideringen är kostnadsfri. Kostnad för litteratur och resor tillkommer.

Ansökan
Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för mer information.