Måleri

Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom måleribranschen kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare.

I Dalarna erbjuds validering för måleri i ett antal kommuner. Valideringen och kompletterande utbildning sker mot nationella kurser på gymnasienivå.

Valideringen kan ske i samband med att du ansöker till utbildning eller genom att du väljer att ansöka om validering.

Inom utbildning kan valideringen se löpande. Väljer du validering i ansökan kommer du att under 12 veckor få visa dina kunskaper både praktiskt och teoretiskt för en yrkeslärare. Under dessa veckor valideras du mot nationella kurser inom måleriutbildningen. Du får då ett intyg eller betyg på det du kan. Efter valideringen är genomförd kan du komplettera med utbildning i de delar som du saknar för att få betyg. Utbildningen sker vanligtvis på den skola som valideringen genomfördes, eller på den skola som passar bäst för dina förutsättningar.

Validering tillsammans med kompletterande utbildning sker på heltid och berättigar till CSN på gymnasial nivå. Hur lång din utbildning blir beror på hur mycket du behöver komplettera efter validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.