Kock- och servering

Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom restaurangbranschen kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare.

I Dalarna erbjuds validering för kock (restaurang och storkök) och servering. Valideringen och kompletterande utbildning sker mot nationella kurser på gymnasienivå.

Valideringen kan ske i samband med att du ansöker till utbildning eller genom att du väljer att ansöka om validering.

Inom utbildning kan valideringen ske löpande. Väljer du validering kommer du att under en period få visa dina kunskaper för en yrkeslärare. Du får då ett intyg på vad du kan eller betyg i motsvarande kurser. Efter att valideringen är genomförd kan du komplettera med utbildning i de delar som du saknar för att få betyg. Utbildningen kan ske på den skola valideringen genomfördes, eller på den skola som passar bäst för dina förutsättningar.

Validering tillsammans med kompletterande utbildning sker på heltid och berättigar till CSN på gymnasial nivå. Hur lång din utbildning blir beror på hur mycket du behöver komplettera efter validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.