Inbjudan till webbinarium från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL

Vill du veta mer om kvalitetsarbete för en väl fungerande validering? I november sändes ett webbinarium, ”Kvalitet i validering – Modellen som gör validering bättre”

Den 28 januari sänds ett uppföljande webbinarium på samma tema.

NVL har utarbetat och testat en kvalitetsmodell som är användbar för dig som arbetar med validering, oavsett vilken roll du har.

Uppföljande webinarium om kvalitet i validering genomfördes den 28.01.2019. Du kan se mer och anmäla dig här.

NVL inviterar till ett uppföljande webinarium om modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen.

Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som utvecklar valideringssystem på din skola, i din region, eller nationellt.

Webinarium skall ta upp följande kvalitetsaspekter inom validering:

  • Vikten av samordning mellan olika de olika aktörerna i valideringsprocessen. Från kartläggning till bedömning.
  • Vikten av att följa upp resultatet av valideringen.
  • Vikten av att se valideringsinsatser som en del av den reguljära verksamheten.
  • Vikten av fortbildning för de som arbetar med validering.

Vänliga hälsningar

NVL

Höstens webbinarium är inspelat och ligger åtkomligt här:

http://nvl.adobeconnect.com/p2s9l1owq7ut/