Dialogmöte med branscher kring samverkan inom validering i Dalarna

Dala Valideringscentrum bjöd den 10 april 2019 in till ett dialogmöte med olika branscher för att diskutera hur vi kan samverka kring validering av arbetskraft. Representanter från Bygg, IUC, Besöksnäring, IT-branschen samt Företagarna deltog på samtalet.

Mycket arbete görs inom flera branscher för att öka arbetskraftsförsörjningen genom insatser för validering av vuxna, goda exempel finns bland annat från byggbranschen och från industrin. Men samtidigt finns det vissa branscher, som till exempel IT-branschen, som saknar fastställda branschmodeller för validering.

Det blev tydligt vid detta dialogmöte att vi behöver öka samverkan mellan branscherna och med offentliga aktörer som DVC och Arbetsförmedlingen. Tillsammans blir vi effektivare, och tillsammans kan vi bygga en starkare arbetsmarknad i Dalarna. Validering är ett viktigt redskap både i lågkonjunktur och i högkonjunktur.

Det finns många saker vi kan jobba med för att utveckla valideringen i Dalarna. En sak är att öka insikten hos företagen om behovet av validering, och att ha en plan för företagets utveckling och kompetensbehov. En annan sak är att upplysa om olika vägar till validering, där validering till exempel kan ske inom den kommunala vuxenutbildningen, inom högskolan eller inom respektive bransch. Vi behöver arbeta med att kommunicera hur validering går till, varför validering är viktigt samt nå företagen inom olika branscher med denna information.

Detta möte kommer att resultera i ett fortsatt samarbete mellan DVC och dessa branscher, och planen är att fler branscher skall fångas upp i kommande dialogmöten i Dalarna.