Bageri- och konditori

Har du arbetat eller har annan erfarenhet inom bageri eller konditori kan du få dina kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har.

Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare. För att bli färdig bagare eller konditor krävs ofta längre utbildning än vad kommunal vuxenutbildning erbjuder. Inom Yrkeshögskolan finns högre utbildning till bagare och konditor.

Se mer information här Yh-utbildning

I Dalarna finns möjlighet att validera grunderna inom bageri och konditori i ett antal kommuner. Valideringen och kompletterande utbildning sker mot nationella kurser på gymnasienivå

Valideringen kan ske i samband med att du ansöker till utbildning eller genom att du väljer att ansöka om validering.

Inom utbildning kan valideringen ske löpande. Väljer du validering kommer du att under en period få visa dina kunskaper för en yrkeslärare. Du får då ett intyg på vad du kan eller betyg i motsvarande kurser. Efter att valideringen är genomförd kan du komplettera med utbildning i de delar som du saknar för att få betyg. Utbildningen kan ske på den skola valideringen genomfördes, eller på den skola som passar bäst för dina förutsättningar.

Validering tillsammans med kompletterande utbildning sker på heltid och berättigar till CSN på gymnasial nivå. Hur lång din utbildning blir beror på hur mycket du behöver komplettera efter validering.

Kontakta studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.