Informationsbrev DVC, 26 juni 2019

DalaValideringscentrum avslutas i sin nuvarande form fr.o.m  20190731, detta då omförhandling om finansiering och ny huvudman ej nått något resultat. Parter som diskuterat detta är nuvarande huvudman, Malung-Sälens kommun och Region Dalarna. Diskussion har även förts med Dalarnas kommunförbund.  De två år som DVC har funnits har vi satt valideringen på kartan i Dalarna, värdefulla … Läs mer

Valideringsdelegationens lägesrapport om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen har överlämnat sin årliga redovisning om läget och utvecklingen på valideringsområdet nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Mer information samt lägesrapport finns här >> Delegationen drar följande slutsatser om utvecklingen på valideringsområdet: Möjligheterna till validering enligt branschmodell fortsätter att öka. Inom kommunal vuxenutbildning saknas fortfarande en tydlig skyldighet att erbjuda validering – och … Läs mer

Dialogmöte med branscher kring samverkan inom validering i Dalarna

Dala Valideringscentrum bjöd den 10 april 2019 in till ett dialogmöte med olika branscher för att diskutera hur vi kan samverka kring validering av arbetskraft. Representanter från Bygg, IUC, Besöksnäring, IT-branschen samt Företagarna deltog på samtalet. Mycket arbete görs inom flera branscher för att öka arbetskraftsförsörjningen genom insatser för validering av vuxna, goda exempel finns … Läs mer

Måleri

Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom måleribranschen kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare. I Dalarna erbjuds … Läs mer

Bageri- och konditori

Har du arbetat eller har annan erfarenhet inom bageri eller konditori kan du få dina kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare. För att bli … Läs mer

Hotell- och reception

Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom hotellbranschen kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare. I Dalarna erbjuds … Läs mer

Kock- och servering

Du som har arbetat eller har annan erfarenhet inom restaurangbranschen kan få dina kunskaper och kompetenser synliggjorda och erkända genom validering. Detta innebär att du får intyg och/eller betyg på den kompetens du har. Efter valideringen kan du behöva komplettera med mer utbildning för att bli anställningsbar eller för att studera vidare. I Dalarna erbjuds … Läs mer

Inbjudan till webbinarium från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL

Vill du veta mer om kvalitetsarbete för en väl fungerande validering? I november sändes ett webbinarium, ”Kvalitet i validering – Modellen som gör validering bättre” Den 28 januari sänds ett uppföljande webbinarium på samma tema. NVL har utarbetat och testat en kvalitetsmodell som är användbar för dig som arbetar med validering, oavsett vilken roll du … Läs mer

Se det inspelade NVL webbinariet om kvalitet i validering.

Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som utvecklar valideringssystem på din skola, i din region, eller nationellt. Efter webbinaret kommer du att ha kunskap om kvalitetsmodellen, insikter i vad som krävs för att kvalitetssäkra valideringsarbetet, praktiska erfarenheter, förståelse för processen och en presentation … Läs mer

Vård- och omsorg

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende hur de förvärvats. Valideringen sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekurserna i Vård- och Omsorgsutbildningens ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vad leder valideringen till? Resultatet av en validering kan innebära … Läs mer