Ordlista

Hämtad från En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och Validering i högskolan -för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU:2018:29).

Valideringsguiden – Arbetsförmedlingen

En handläggare på arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att få dina yrkeskunskaper validerade, genom sin upphandlade aktörer inom validering. Aktörerna arbetar efter branschmodeller och validerar mot anställningsbarhet. Efter validering kan du få ett intyg eller certifikat som intygar att du har kunskaper som motsvarar vad arbetsgivare efterfrågar. Ibland räcker inte kunskaperna, utan man får komplettera med … Läs mer

Valideringsguiden – Högskola och universitet

Saknar du den formella behörighet som efterfrågas men har kunskaper som gör att du har förutsättningar att klara utbildning kan du ansöka om reell kompetens. Hur du gör kan du få mer information om på antagning.se. Där hittar du också ett formulär för att fylla i. Har du kunskaper från ditt arbetsliv eller från tidigare … Läs mer

Valideringsguiden – Yrkeshögskola

Alla yrkeshögskolor har sina egna antagningsenheter. Du bör därför ta kontakt med den utbildningsanordnare som erbjuder den utbildning du planerar att ansöka till. Hitta din utbildning hos Yrkeshögskolan

Valideringsguiden – Kommunal vuxenutbildning

För att veta hur du ska gå vidare är det klokt att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. De kan hjälpa dig att kartlägga den kunskap du har för att bli behörig till en utbildning du planerar att ansöka till både när det gäller utbildningar inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå … Läs mer

Valideringsguiden

 Så fungerar validering inom kommunal vuxenutbildning (se video ovan). Klicka på rubrikerna nedan så hittar du mer information.

Valideringsutbildning på webben

Valideringsutbildning på webben ”Validering i teori och praktik” – en introduktionskurs I Skolverkets webbaserade valideringsutbildning får du följa fyra individer som på olika sätt behöver validering för att komma vidare i sina yrkesroller. Utbildningen, som är öppen och webbaserad, är uppbyggd kring olika scenarier med filmer, teorier och övningar. DalaValideringscentrum genomför uppföljnings workshop med SYV, … Läs mer

Standard och riktlinjer för branschvalidering av yrkeskompetens

Myndigheten för yrkeshögskola har i samarbete med branschexperter tagit fram både standard och riktlinjer för att kvalitetssäkra branschvalidering. Den är framtagen tillsammans med experter från olika branscher och syftet är att den ska vara ett stöd vid utveckling och vidareutveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller. Standarden ska kunna anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov … Läs mer

Valideringsutbildning på lärosäten

Med Skolverkets webbutbildning som bas fördjupar distansutbildningen det praktiska arbetet med kartläggning och bedömning kopplat till teori och vetenskap. Utbildningen ”Validering i praktiken” kan ge 7,5 högskolepoäng. Kontakta någon av lärosätena nedan för en information och ansökan. Linköpings universitet Linnéuniversitetet