Hem

DalaValideringscentrum avslutas i sin nuvarande form fr.o.m  20190731, detta då omförhandling om finansiering och ny huvudman ej nått något resultat. Parter som diskuterat detta är nuvarande huvudman, Malung-Sälens kommun och Region Dalarna. Diskussion har även förts med Dalarnas kommunförbund.

Är det någon som har behov av samverkan eller ett strategiskt stöd kring validering  så kan man kontakta Region Dalarna som har ett ansvar för dessa frågor i sin roll som regionalt utvecklingsansvariga.

Hälsningar från DalaValideringscentrum //

Olle Emanuelsson, kommunchef  Malung-Sälens kommun
Lena Palm Eriksson, Verksamhetsansvarig
Liv-Grete Lidberg, Regional SYV/valideringsutvecklare
Torbjörn Skarin, Analytiker

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Dala Valideringscentrum/DVC är en regional stödstruktur som skall skapa ökade förutsättningar för en effektiv och välfungerande validering av reell kompetens i Dalarna.

Vi vänder oss både till dig som vill få din kunskap validerad och till dig som kommer i kontakt med validering genom ditt arbete.